MÃ HÓA LIÊN KẾT

Mã hóa liên kết của bạn và bảo vệ liên kết khỏi virus, phần mềm độc hại, kẻ trộm, v.v! Làm cho liên kết của bạn an toàn để truy cập.

MÃ HÓA LIÊN KẾT
Loading...
Hướng Dẫn Sử Dụng Tool
  1. Đặt liên kết trên thanh Mã hóa liên kết an toàn với http:// or https://
  2. Bấm CTRL + V trên bàn phím để dán link.
  3. Bấm Generate để có được liên kết được mã hóa..
  4. Bấm vào nút để copy.
  5. Xong.