ẨN LIÊN KẾT (URL)

Ẩn liên kết bảo vệ liên kết khỏi virus, phần mềm độc hại, kẻ trộm, v.v.

ẨN LIÊN KẾT (URL)
Loading...
Hướng Dẫn Sử Dụng Tool
  1. Đặt liên kết trên thanh Ẩn liên kết an toàn với http:// or https://
  2. Bấm CTRL + V trên bàn phím để dán link.
  3. Bấm Generate để có được liên kết được mã hóa..
  4. Bấm vào nút để copy.
  5. Xong.